20 ag. Com actua la LOPD a la digitalització de documents

Com actua la LOPD a la digitalització de documents
La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal o trucada LOPD és molt estricta amb el seu objecte de protecció. Els aspirants ja no poden lliurar currículums en mà i les dades personals de clients ja no es poden custodiar en paper entre moltes altres coses. Per això és tan important la digitalització de documents.

LLEGIR MÉS