+34 93 445 59 59
hola@ciclick.net

Complint la llei al peu de la lletra

T'assessorem en tots els punts que ha de tenir la teva pàgina perquè compleixi tots els requisits de la protecció de dades.

Certificats digitals i legislació

Certificats digitals i legislació

T’assessorarem en la implantació o adaptació de la teva empresa a la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei de Serveis i Sistemes d’Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE) amb una metodologia de treball que ens permet garantir al 100% el compliment de les lleis, sense que a la teva empresa o organització, li comporti una gran pèrdua de temps.

QUÈ ÉS LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES?

La llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, més coneguda com LOPD, és la norma que, des del 14 de gener de l’any 2000, regula a Espanya el règim jurídic aplicable al tractament dels anomenats “dades de caràcter personal” (aquelles dades que fan referència a una persona física identificada o identificable com ara el seu nom i cognoms, DNI, adreça, empremta, imatge, veu, etc.), establint les condicions en què s’han de recollir, tractar i cedir aquest tipus de dades per no perjudicar amb això els drets fonamentals i llibertats públiques dels ciutadans, especialment el seu dret a l’honor i intimitat personal i familiar.

LA MEVA EMPRESA ESTÀ OBLIGADA A COMPLIR AQUESTA LLEI?

Si a la nostra empresa en la feina diària utilitzem dades de caràcter personal (tenim empleats, venem els nostres productes a clients, tenim un assessor extern fiscal i laboral,…) hem de complir amb aquesta llei, ja que el no compliment implica sancions econòmiques.

QUÈ HAIG DE FER PER COMPLIR AMB LA LOPD?

Enfocant la qüestió des del punt de vista empresarial privat, perquè un empresari compleixi amb el que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) ha de dissenyar i posar en marxa una sèrie de mesures, normes d’actuació, formularis, clàusules i procediments que li permetin complementar amb totes i cadascuna de les garanties que la LOPD estableix per a protegir la intimitat i altres drets fonamentals dels ciutadans.

I SI TINC UN COMERÇ ELECTRÒNIC?

Aquesta és una de les qüestions cabdals que preocupen a qui decideix crear un negoci en línia. Les obligacions legals que afecten les empreses que no estan a Internet, també s’apliquen a les empreses que creïn una pàgina web. És a dir, si per obrir un negoci determinat fora d’internet cal obtenir prèviament una autorització o llicència administrativa, també la necessitarem per operar en línia i així mateix també s’hauran complir amb la resta d’obligacions de caràcter mercantil, fiscal, laboral, sanitària, seguretat, etc. d’acord al tipus de botiga en línia que anem a crear.

Comparteix