El teu web en primera posició

Treballem en posicionament web, per tal que la teva pàgina ocupi el millor lloc a la xarxa.

Màrqueting en línia (seo)

Màrqueting en línia (seo)

La promoció a internet és imprescindible en un mercat com l’actual, però cal conèixer bé les necessitats per a obtenir uns resultats d’acord amb les expectatives. Un web no serveix de res si no té visites. S’aconsegueix trànsit en línia si el web es troba als cercadors (per posicionament natural o per pagament) o bé si es dóna a conèixer a través del correu electrònic.

Des de ciclick oferim els serveis més efectius per aconseguir trànsit qualificat al teu web.

POSICIONAMENT EN CERCADORS

Tenir el web ben posicionat a la xarxa és essencial per poder fer arribar el missatge als internautes –possibles clients- i per poder fer negoci. Per aquest motiu, oferim posicionament web o posicionament en cercadors (en anglès SEO – Search Engine Optimization); un conjunt de tècniques d’optimització que ens permeten aconseguir que el lloc web aparegui en els primers resultats dels principals cercadors per un o diversos criteris de cerca.

PUBLICITAT A CERCADORS PAY-PER-CLICK (PPC)

El sistema Adwords de publicitat pay-per-click és la manera més rapida i efectiva d’aconseguir trànsit qualificat a un web.

Més informació
  • Dissenyem campanyes en diferents àmbits per facilitar la promoció i presentació de nous productes, la captació de nous clients, l’ampliació del coneixement de marca… Assessorem en el procés d’alta (anàlisi paraules adequades, costos previstos, anàlisi de resultats, actualització i modificació de campanyes…). Cada campanya inclou un estudi previ de la marca, un pla de disseny i desenvolupament d’aquesta i un seguiment per conèixer els objectius assolits i les possibles accions que es poden portar a terme.
  • Aquest mètode permet pagar únicament quan un client s’interessa pel nostre producte, independentment de les vegades que aparegui.
  • Els anuncis només apareixen per determinades paraules que es trien.
  • Es pot especificar el cost màxim que es vol pagar per cada clic i per cada dia d’una determinada paraula.
  • El sistema permet disposar d’un compte personal per fer el seguiment de la campanya publicitària i controlar i gestionar les despeses.
ENVIAMENT DE NEWSLETTERS

Dissenyem i programem sistemes d’enviament i gestió de newsletters. El client es pot crear i enviar els seus propis butlletins informatius de manera senzilla i, posteriorment, comprovar-ne els resultats. També és possible la segmentació de la base de dades d’enviament, així com la personalització del butlletí.

El disseny s’adapta a la imatge corporativa de l’empresa.

La newsletter es pot integrar al web, de manera que els usuaris es poden registrar des de la xarxa, poden visualitzar les edicions anteriors i, fins i tot, poden sol·licitar la baixa voluntària de subscripció.

Comparteix