Privacitat i protecció de dades online

13 de juliol de 2022

 

Què és la protecció de dades?

 

Les dades de caràcter personal són aquelles que fan referència a una persona física, com per exemple el seu nom i cognoms, DNI, adreça o imatge entre d’altres. La normativa de la protecció de dades estableix les condicions en què s’ha de recollir, tractar i cedir aquest tipus d’informació per tal de garantir els drets fonamentals i llibertats dels ciutadans.

 

Actualment, el Reglament Europeu (RGPD) i la Llei Orgànica Espanyola (LOPDGDD) són les normes vigents que ho regulen.

 

 

Per què és important la privacitat de l’usuari?

 

Els usuaris són cada vegada més hermètics amb el tema de les dades personals i veuen amb recel compartir-les obertament. La gran majoria estan disposats a compartir informació que no consideren identificable o invasiva com per exemple l’edat, el sexe, els interessos o les compres que han realitzat anteriorment, només si confien en el fet que se’n farà un bon ús.

 

És un fet que a la gran majoria d’usuaris els preocupa l’ús que es fa de la seva informació personal. Segons un estudi de Google, hi ha tres punts que en l’actualitat inquieten als consumidors:

 

  • Quina informació es recull? Sexe, edat, adreça electrònica, comportament de navegació, etc.
  • Com es recull aquesta informació? S’ofereix alguna cosa a canvi? Queda clara la recompensa?
  • Per què es recull? Amb quina finalitat i com s’utilitzarà aquesta informació?

 

Es calcula que un 30% dels usuaris desconfia d’entrada davant qualsevol empresa de qualsevol sector respecte a la protecció de dades, la informació personal i la privacitat online. Per això és molt important treballar correctament aquest tema i sobretot comunicar-ho de manera clara i transparent.

 

Quan els usuaris confien plenament en la marca o empresa, es duplica la probabilitat que comparteixin la seva informació personal. De la mateixa manera, si l’usuari veu indicis que les dades no s’estan tractant de manera respectuosa, la probabilitat que no comparteixin la informació també es multiplica per dos.

 

 

L’empresa està obligada a complir la normativa de protecció de dades i privacitat?

 

La protecció de dades i la seguretat de la informació han de ser una prioritat per qualsevol empresa. S’ha de tenir en compte que les dades personals que gestionem (ja siguin, per exemple dels nostres propis treballadors, proveïdors o de col·laboradors o clients que compren a la nostra botiga online) no ens pertanyen i, per tant, tenim la responsabilitat de fer-ne un bon ús. Seguir una bona política de protecció de dades i privacitat ens permet:

 

  • Fomentar la confiança de l’usuari donant prioritat a la transparència i a la protecció de la informació.
  • Crear experiències de qualitat per l’usuari sempre amb dades pròpies.
  • Crear una organització basada en dades que respecti sempre la privacitat a tots els nivells i que fomenti la comunicació transparent.
  • Reforçar la seguretat online per evitar atacs i situacions no desitjades

 

 

Què cal fer per complir amb aquesta normativa?

 

Des del punt de vista empresarial, cal posar en marxa una sèrie de mesures tècniques, organitzatives i de seguretat que permetin garantir la licitud del tractament de les dades de caràcter personal, així com protegir la intimitat i els drets fonamentals dels ciutadans.

 

A Ciclick t’assessorarem en la implantació o adaptació de la teva empresa en les normatives de protecció de dades i comerç electrònic amb una metodologia de treball que ens permet garantir al 100% el compliment de les lleis, sense que a la teva empresa o organització li comporti una gran pèrdua de temps. No dubtis en consultar-nos!

 

 

Comparteix