Com planificar una estratègia de Link Building?

3 de novembre de 2017

 

Implantar un procés de gestió de continguts en una empresa és fonamental per als anomenats programes de gestió del coneixement, ja que ens permet organitzar i aprofitar d’una forma molt més eficient els processos que es repeteixen dins d’una organització.

 

Qualsevol empresa ha de determinar quin tipus d’informació precisa per recolzar els seus processos de negoci i implantar estratègies empresarials. Però, com es planifica un procés de gestió de continguts i quins agents intervenen?

 

En primer lloc, a l’hora d’implantar un procés de gestió de continguts la planificació versarà sobre diferents punts clau, com són: la identificació dels continguts crítics, la descripció del cicle de vida d’aquests continguts, dissenyar el flux documental, integrar la eina de gestió, les accions continuades de millora de la qualitat de continguts i tècnica de gestió dels mateixos i aquelles encaminades per avaluar la fiabilitat i la utilitat dels continguts.

 

Per fixar i comandar aquesta gestió de continguts en una organització ha d’haver una comunitat de professionals que es faci càrrec del disseny de la mateixa. Aquests facilitaran la implantació del projecte i garantir l’adequada integració de totes les àrees clau de l’organització.

 

Poden ser professionals d’un sol departament o estar integrats dins de diferents àrees funcionals dedicant una part del seu temps al projecte de gestió del coneixement.

 

Pel que fa als agents implicats en implantar un procés de gestió de continguts, cal destacar-ne cinc:

– Gerents funcionals del coneixement o knowlege Managers. Responsables dels diferents processos i objectius del programa de gestió de continguts en cadascuna de les línies empresarials.

– Gerents de risc o Risk Managers. Agent responsable de que aquests continguts no suposin un problema ni risc per a l’organització d’acord a diferents aspectes legals.

– Editors de continguts o Content Managers. Responsables del manteniment dels processos de gestió de continguts amb els estàndards de qualitat i seguretat prèviament establerts.

– Experts en la matèria o Subject Matter Experts. Asseguren la qualitat dels processos de gestió de continguts i els processos a seguir.

– Suport. Suport que ajuden en les diferents àrees, disseny, gestió de processos, suport d’usuaris, plans de formació, mesurament …

 

Necessites un gestor de continguts en la teva empresa? A ciclick tenim la solució que buscaves. Contacta’ns sense compromís.

Comparteix